08 december, 2011

Oxymoron på morronen


Kom och väck mig! skrek sonen i morse.

Kändes onekligen som ett oxymoron, som är ett ord eller begrepp som är sammansatt av två element som står i motsatsförhållande till varandra eller är skenbart oförenliga. Ordet oxymoron härstammar från latinets oxymoron, vilket betyder ungefär spetsfundigt dum, och förekommer för första gången i källorna på 400-talet e.Kr. Ordet är skapat av grekiskans oxys, med betydelsen "skarp", "vass", och moros, med betydelsen "dum", "slö", vilket gör att ordet i sig även det är en oxymoron. Dock kan man inte finna dessa ord sammansatta till oxymoron (ὀξύμωρον) i några grekiska källor.
  • Bitterljuv
  • Öronbedövande tystnad
  • Äckligt gott
  • Sjukt frisk
  • Talande tystnad
  • Jätteliten
  • Enmansband
  • Skitbra
Motsatsen till självmotsägelse är tautologi.
Jag började läsa latin på gymnasiet men hoppade av efter nån månad och läste istället favoritämnet språkkunskap/ordkunskap. Mycket mer användbart om jag själv får uttala mig. Och det får jag ju!

Inga kommentarer: