01 april, 2016

Gabriel

ARCHANGEL GABRIEL

Day: Friday
Chakra: Sacral
Color: Orange
Known as the angel of revelation, she delivers important messages from the divine, including prophetic guidance about your future. She is also the communication angel, and helps you gain clarity about your decisions, express your emotions, communicate clearly and effectively, and share your unique message with the world. She also assists in raising children with clear guidance.
Call upon Archangel Gabriel when you need help with: Creativity, clarity, communication, expression, art creative projects, writing, speaking singing, decision making, raising children.
Jag har en son som heter Gabriel Noah Nicanor. Gabriel är änglarnas motsvarighet till Noah på jorden. Det visste jag inte då. Jag har alltid tyckt att Noah passar så bra i orange, så många såna plagg har det blivit. Han har lärt mig att kommunicera väldigt tydligt med honom. Allt som Gabriel ska kunna hjälpa till med är typ allt som Noah har problem med. Men nu har vi ju ett art creative project på gång i alla fall : ) 
Men det där med barnuppfostran och att bestämma mig... ja, där har jag nog skäl att kalla på hjälp fortfarande.

Inga kommentarer: