13 september, 2013

Att betänka

Till eftertanke - Sören Kierkegaard

”Om jag vill lyckas med att föra en människa 
mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne 
där hon är och börja just där.
Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror 

att hon kan hjälpa andra.
För att hjälpa någon 
måste jag visserligen förstå mer än vad han gör,


men först och främst förstå det han förstår.

Om jag inte kan det,
så hjälper det inte att jag kan och vet mera.
Vill jag ändå visa hur mycket jag kan,


så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad
av den andre i stället för att hjälpa honom.

All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa 

och därmed måste jag förstå 
att detta med att hjälpa inte är att vilja härska,

utan att vilja tjäna.
Kan jag inte detta 
så kan jag inte heller hjälpa någon.”


Hittade denna kloka dikt på denna blogg. Mycket intressant inlägg.
Och detta är också ett lika intressant inlägg. 

Kan man lära sig mycket av.

Inga kommentarer: