15 april, 2011

Älska naturligt, älska naturen


Om vi aldrig gjorde oss så mycken möda och så stora kostnader att förstöra vår natur, skulle vår natur aldrig förstöra oss.

Clarendon

Tänk på det och plantera ett träd eller gör nåt annat naturligt!

Vill du inte ha ett träd hemma så finns alltid Vi-skogen och andra trädprojekt att stödja.

Inga kommentarer: