15 mars, 2012

Ohämmad Hemmingsson


Hittade den här lustifikationen på den här bloggen. Jag rekommenderar både blogg och Nina Hemmingsson. Skrattade högt i min ensamhet.
Här har du fler roligheter i samma anda.
Ja, av samma konstnär. Precis, sörru.