09 mars, 2011

Sverige - ett underutvecklat land

Det kom ett mail.

http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=5293

I skrivande stund cirkulerar det en namninsamling som protesterar mot den lag som nyligen infördes och som i princip omöjliggör homeopatisk behandling i Sverige.
På en vecka har listan vuxit från 200 personer till drygt 3000 namnunderskrifter. Insamlingen värnar om rätten till att medborgare i Sverige ska få fortsätta ha tillgång till de tusentals homeopatiska läkemedel som finns tillgängliga i Europa. Medel som inte längre är lagliga i Sverige. För att ett homeopatiskt läkemedel ska vara lagligt i Sverige krävs från och med oktober 2010 att det finns registrerat hos svenska läkemedelsverket. All annan homeopatisk medicin är olaglig i Sverige.

Egentligen bör inte debatten röra sig om huruvida homeopati fungerar eller ej. Däremot varför homeopatiska preparat överhuvudtaget ska behöva registreras då de per definition är rörsocker och inte ses kunna ha någon som helst medicinsk effekt.
En registrering av ett läkemedel görs dels för att skydda individen mot eventuella biverkningar, dels för att läkemedelstillverkaren ska kunna hävda vissa medicinska effekter. Enligt lag får tillverkare eller importörer inte ange några medicinska effekter av homeopatiska preparat, varför inte heller en registrering kan ses som nödvändig.

För den oinvigde är homeopatins grundtes att lika botar lika. Ett ämne som ger vissa symtom på en frisk individ kan i kraftigt utspädd form verka helande på en patient med liknande symtom. Exempelvis används homeopatmedlet Apis mellifica, bigift mot symtom som allergier med svullnad och rodnad, liknande symtom som utvecklas vid bistick. Huvudargumentet bland de som inte tror på homeopati är att den aktiva substansen är så utspädd att det inte finns någonting kvar i det homeopatiska medlet annat än rörsocker. En av våra nobelpristagare i medicin, Luc Montagnier forskar i den här typen av höga utspädningar.
Till skillnad från i Sverige erbjuder flertalet europeiska länder ett obegränsat antal olika homeopatiska medel till försäljning på apotek och många läkare är dessutom utbildade i homeopati. Som exempel kan nämnas Österrike med fler än 500 läkare som behandlar med homeopatiska preparat.
Idag finns det ett antal aktuella kliniska studier i homeopati som kan studeras vidare på läkarorganisationen Homeopathy Europes hemsida.

Så jag skriver på. Naturligtvis. I en demokrati måste väl alla få välja vilken sorts behandling man vill ha vid sjukdom? Och med tanke på att belackarna kallar homeopati för sockervatten och placebo, kan de väl hålla fingrarna borta? Är man bekymrad över var folket lägger sina pengar så ska man nog oroa sig mer över oseriösa fettsugningar och skönhetsoperationer. Där kan man snacka om biverkningar (både kroppsligen och i plånboken)!
Homeopatiska läkemedel är i förhållande till vanlig medicin väldigt billiga! Det som kostar, (ca 600:-) är den första undersökningen, men då får du å andra sidan en ordentlig, engagerad undersökning på ca en timme, inte en tiominuters som är praxis bland vanlig sjukvård.
Och visst är det intressant att det som i övriga Europa är helt naturligt i sjukvården, betraktas som häxkonster i Sverige? Precis som akupunktur, för några år sedan...
Jag spottar på alla inskränkta individer som är rädd för personlig frihet och eget ansvar.

Inga kommentarer: